Home

Mirëserdhët në 360° Connect

Komuniteti Online i Ballkanit Perëndimor për themeluesit e llojllojshëm të bizneseve të reja
Western Balkan Startup Expo 18. September 2020.
Rrjeti i destinacionit për casje në tregjet ndërkombëtare dhe investime
0
Entrepreneurs
0
Mentors
0
Investors

Ndërtimi i biznesit tuaj nga Ballkani Perëndimor në tregjet e mëdha

Want to improve your business?

Watch the latest videos

Are you missing a key insight into your business?

Listen to the latest podcasts

Çfarë thonë sipërmarrësit për përvojën e tyre

rastko d
The knowledge and experience we gained so far has greatly influenced the development of our business and I am happy to share our journey so far
Rastko Damjanović
/ Wannabet
bogdan c
Through 360°Connect we have made a lot of progress and learned in a very short period of time
Bogdan Ćirić
/ Nanomobile
tanja t
I have met a number of experts and other startup founders in 360°Community, which helped a lot for me and my team in building our business
Tanja Trobok
/ Eny

Regjistrohuni për të hyrë në burimet e hapura të shpërndara në Komunitetin 360° online

Dëshironi qasje në të gjithë platformën,
komunitetin online dhe këshilla - Plotësoni
aplikacionin për qasje të plotë!

Are you interested in some good entrepreneurial gatherings?

Take a look at the videos of recent events!

Ngarkim (Upload) i komunitetit të biznesit

Dëshironi të gjeni më shumë rreth burimeve të bizneseve të reja (startup-eve) dhe materialeve të zhvillimit të biznesit në 360° Connect